sep 30

Gehoorschade op een schoolfeest?!

Helft middelbare scholieren luistert onveilig naar muziek.
13% heeft mogelijk gehoorschade, VeiligheidNL onderstreept het belang van structurele screening en voorlichting, ook als het gaat om muziek op het schoolfeest!

Schoolfeest hoortest op oorcheck.nl
Hoe goed is jouw gehoor? Doe de test op oorcheck.nl

Volgens VeiligheidNL is gehoorschade is een toenemend probleem, zeker bij jongeren. Tijdens het schooljaar 2018- 2019 heeft VeiligheidNL samen met vier jeugdgezondheidsorganisaties een onderzoek uitgevoerd onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de leerlingen naar muziek luistert (Kantine, oordoppen of schoolfeest) op een volume van 70% of hoger, een geluidsniveau dat het risico op gehoorschade vergroot. 13% van de leerlingen die ook de online hoortest “JGZ Oorcheck” deden kreeg een negatieve uitslag. Dat duidt op beginnende gehoorschade. Voor ons als DeBesteSchoolfeesten is het belangrijk om hier bij stil te staan tijdens het schoolfeest.

Belang

Omdat het risicogedrag toeneemt en blootstelling aan geluid hoger wordt naarmate kinderen ouder worden, is het van belang onderzoek te doen naar gehoorschade en risicogedrag. Na de kleuterklas is er geen officieel meetmoment meer van het gehoor. Met het onderzoek van VeiligheidNL is in kaart gebracht hoe groot het probleem is en wat voor risico’s er zijn. Zo kan er effectieve voorlichting worden gegeven. De resultaten onderstrepen het belang van structurele screening en voorlichting voor jongeren.
Daarom zijn wij als DeBesteSchoolfeesten actief om de leerlingen tijdens het schoolfeest, bewust te maken van mogelijke risico’s van harde muziek.

Bewust omgaan met risico

Het merendeel van de leerlingen zet het volume zachter als zij een waarschuwing krijgen. Echter geeft bijna een derde van de leerlingen aan gewoon door te luisteren als zij een waarschuwing krijgen over het volume. Er lijkt een verband te zijn tussen het luisteren naar een volume van 70% of hoger en een ‘niet goede’ uitslag op de online hoortest.

Verantwoord feesten

Daarom meet DeBesteSchoolfeesten tijdens het schoolfeest het volume met een decibel meter. Ook volgen we het advies maximale geluidsniveau bij schoolfeesten, opgesteld door VeiliheidNL. Zo blijft het schoolfeest niet alleen een feest voor de leerlingen, maar ook voor het gehoor.
Toch zijn er leerlingen die ondanks ons verantwoorde decibel niveau de muziek toch als te hard ervaren. Daarom zijn we een partnerschap aangegaan met Bananaz. Hierdoor kunnen we betaalbare Thunderplugs oordoppen aanbieden waarmee leerlingen zichzelf kunnen wapenen tegen hard geluid.